Zpracování a uchovávání dat v souladu s předpisy EU

Poslední aktualizace: 7. března 2024

Společnost KISS respektuje soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů společností Kiss Products, Inc. (dále jako „společnost KISS“, „my“, „nás“ nebo „náš/naše“) v souvislosti s používáním našich internetových stránek (dále jako „internetové stránky“) a popisují postupy, které uplatňujeme při shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zejména zpracování osobních údajů poskytnutých naší společnosti subjekty údajů, které se nacházejí v Evropském Hospodářském prostoru. Cílem tohoto dokumentu je zajistit vyšší transparentnost informací o tom, jak zpracováváme, uchováváme a dále poskytujeme osobní údaje obyvatel EU v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podle terminologie GDPR jsme ve vztahu k osobním údajům, které jste nám jako společnosti KISS poskytli, „správcem údajů“.

Děkujeme vám za zájem o naše produkty a za čas, který jste věnovali návštěvě našich internetových stránek.

Úvod

Zavázali jsme se, že budeme chránit soukromí a bezpečí vašich osobních údajů. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, pokud používáte naše internetové stránky, a o možnostech souvisejících s těmito údaji.

Společnost KISS zpracovává osobní údaje pro výše popsané účely. V některých případech je shromažďování osobních údajů nutné, abychom vám mohli poskytnout určité služby. Budou-li osobní údaje použity jiným způsobem, budeme vás o tom informovat v okamžiku, kdy tyto údaje získáváme. Pro zpracování osobních údajů budeme mít vždy legitimní právní základ založený na některém z následujících důvodů: (a) udělili jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, (b) údaje musíme zpracovat, abychom mohli splnit váš požadavek, (c) zpracování údajů je nezbytné z důvodů, které jsou v oprávněném zájmu společnosti KISS, například pro ochranu našeho podnikání. Pokud plánujeme zpracovávat osobní údaje za jiným účelem, než pro který byly původně shromážděny, budeme vás o této skutečnosti informovat a sdělíme vám veškeré další potřebné informace. Společnost KISS nepoužívá vaše osobní údaje pro účely automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Jaké údaje shromažďujeme?

Ve chvíli, kdy používáte naše internetové stránky, od vás můžeme získávat různé typy osobních informací:

 • Kontaktní informace (např. jméno a e-mailovou adresu).
 • Informace o zařízení (např. IP adresu, typ vyhledávače, operačního systému).
 • Informace o návštěvě (např. navštívené stránky, dobu, kterou jste strávili na stránkách).
 • Soubory cookies a podobné technologie (další informace najdete v našich zásadách pro používání souborů cookies).

Jak vaše informace využíváme?

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme využít pro následující účely:

 • Pro analýzu a zlepšování výkonnosti a funkčnosti našich internetových stránek.
 • Pro přizpůsobení prohlížení stránek a poskytování relevantního obsahu.
 • Pro sledování a analyzování trendů, používání a interakcí na internetových stránkách.
 • Pro zasílání marketingových sdělení, propagačních nabídek a dalších novinek týkajících se našich produktů a služeb (pokud to povoluje zákon).
 • Pro zlepšování našich produktů, služeb a internetových stránek.
 • Pro splnění zákonných povinností.


Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze, pokud k tomu budeme mít právní základ. Právní základ může zahrnovat váš souhlas, plnění s vámi uzavřené smlouvy, plnění povinností daných zákonem nebo náš oprávněný zájem.

Poskytování vašich údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám za následujících okolností:

 • Poskytovatelům služeb a obchodním partnerům, kteří nám pomáhají s provozováním našich internetových stránek a s poskytováním našich produktů a služeb.
 • Abychom naplnili požadavky zákona nebo reagovali na legitimní žádosti ze strany veřejných orgánů.
 • V souvislosti se sloučením, akvizicí nebo prodejem všech našich aktiv nebo jejich části.
 • S vaším souhlasem podle vašich požadavků.


Soubory cookies a podobné technologie

Soubory cookies a podobné sledovací technologie používáme ke shromažďování informací o používání našich internetových stránek z vaší strany a pro zlepšování vašich zkušeností při jejich prohlížení. Více informací o tom, jak používáme soubory cookies, a jak můžete spravovat své preference, najdete v našich zásadách pro používání souborů cookies uvedených níže.

Zásady pro používání souborů cookies: Udělením souhlasu s používáním souborů cookies souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookies a mít k nim zajištěn přístup tak, jak je popsáno zde. Soubory cookies jsou textové soubory, které mohou být uloženy a zpřístupněny ve vašem zařízení, ve chvíli, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek (dále jako „stránky“), a to v rozsahu, v jakém jste nám poskytli svůj souhlas; tyto soubory nám umožňují, abychom rozlišili vaše zařízení od ostatních uživatelů stránek. Více informací naleznete na adrese www.youronlinechoices.eu. Soubory cookies můžeme používat pro vaši identifikaci a sledování vašich návštěv na našich stránkách, pro kontrolu přístupu k určitému obsahu, k ochraně stránek a pro zpracování vašich požadavků. S poskytovateli služeb – třetími stranami – můžeme uzavřít smlouvu o poskytování služeb na sledování údajů o používání našich stránek a objemu provozu. Tito poskytovatelé služeb – třetí strany – mohou používat trvalé soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat uživatelské prostředí, spravovat obsah na stránkách a sledovat aktivitu uživatelů. Tyto poskytovatele také můžeme požádat, aby zasílali e-maily uživatelům, kteří nám poskytli své kontaktní údaje; tito poskytovatelé – třetí strany – mohou do zařízení uživatelů vkládat soubory cookies, které pomáhají usnadňovat e-mailovou komunikaci. Veškeré údaje, které tito poskytovatelé – třetí strany – shromažďují jménem společnosti KISS, budou použity výlučně naší společností nebo jejím jménem a externě budou sdíleny pouze v anonymizované a souhrnné podobě.

Můžeme používat následující typy souborů cookies:

 • Nezbytně nutné soubory cookies jsou potřebné, abyste mohli navštěvovat naše stránky a využívat jejich funkce. Bez těchto souborů cookies není možné poskytovat určité služby, které požadujete, například registraci účtu.
 • Výkonnostní soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše internetové stránky, například které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji. Tyto informace používáme pro zlepšování našich internetových stránek a při prověřování problémů, na které nás upozorní naši návštěvníci.
 • Díky funkčním souborům cookies si mohou naše internetové stránky zapamatovat vaše volby a poskytovat vám individualizované funkce. Funkční soubory cookies například stránkám umožňují, aby si zapamatovaly preference ohledně velikosti textu, jazyků a dalších aspektů stránek, které lze upravovat, i pro další návštěvy stránek. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymní a nemohou sledovat vaši aktivitu při prohlížení jiných internetových stránek.
 • Cílové soubory cookies se používají pro účely zacílení reklamy a propagačních akcí, které jsou pro vás relevantní a zajímavé. Shromažďují informace o vašich zvyklostech při prohlížení internetových stránek. Cílové soubory cookies jsou propojeny se službami poskytovanými třetími stranami, jedná se o tlačítka, jako jsou ‚like‘ a ‚share‘ a reklamy, které umožňují, abychom vám mohli při příští návštěvě našich stránek nabídnout relevantnější reklamu.

Pokud budete chtít svůj souhlas s používáním souborů cookies odmítnout nebo odvolat, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby odmítl nastavení všech nebo některých souborů cookies a aby vás upozornil, pokud bude do vašeho zařízení soubor cookies umístěn. Podrobnější informace o tom, jak postupovat, najdete ve svém prohlížeči v sekci „Nápověda“, „Nástroje“ nebo „Upravit“ nebo na adrese www.allaboutcookies.org. Měli byste vědět, že pokud v nastavení prohlížeče zablokujete všechny soubory cookies (včetně nezbytně nutných souborů cookies), může se stát, že nebudete mít na našich stránkách přístup k některým funkcím, nebo je nebudete moci do určité míry používat. Již uložené soubory cookies můžete kdykoli ručně vymazat, nicméně tak nezabráníte tomu, aby naše stránky v budoucnu znovu ukládaly soubory cookies do vašeho zařízení, pokud a dokud neupravíte nastavení svého internetového prohlížeče tak, jak je uvedeno výše. Pokud se nacházíte v Evropské unii, další informace o uživatelských profilech a cílených nebo reklamních souborech cookies najdete na adrese www.youronlinechoices.eu.

O tom, zda chcete své osobní údaje sdílet, rozhodujete sami. Pokud ale své osobní údaje na vyžádání neposkytnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytovat všechny naše produkty a služby nebo informace o našich produktech, službách a jiných příležitostech.

Google Analytics

Google Analytics používáme pro analýzu využití našich internetových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje prostřednictvím souborů cookies informace o používání internetových stránek. Analytické soubory cookies, mezi které patří Google Analytics, shromažďují informace, jako je IP adresa, typ zařízení a operační systém, adresy URL, lokalita a navštívené stránky. Získané informace týkající se našich internetových stránek se používají k vytváření zpráv o využití našich internetových stránek. Pokud si nepřejete používání služby Google Analytics ve svém prohlížeči, můžete si nainstalovat doplněk „Google Analytics Opt-Out Browser Add-On“ od společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou uvedeny na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Vaše práva

S osobními údaji se vážou určitá práva, a to včetně práva na přístup k vašim údajům, na jejich opravu nebo vymazání i práva na vznesení námitky proti určitým činnostem při jejich zpracování nebo na omezení jejich zpracování.

Vyhrazujeme si právo na uchovávání vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, vám náleží určitá práva související s osobními údaji, které o vás uchováváme, a která budete moci uplatnit v některých případech. Můžete si od nás vyžádat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme; pokud je uchováváme na základě vašeho souhlasu nebo proto, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, můžete si vyžádat také kopii vašich údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Nejsou-li vaše údaje správné, můžete nás požádat, abychom je opravili, doplnili nebo vymazali. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo omezili jejich používání. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete za určitých okolností vznést námitku proti jejich zpracování. V souladu s platnými právními předpisy se budeme vaší žádostí zabývat co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení platné žádosti. Budou-li vaše požadavky komplikovanější, můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. V souladu s platnou legislativou mohou nastat okolnosti, kdy ze zákona nebudeme povinni vaší žádosti vyhovět, může se například jednat o žádosti ohrožující soukromí jiných osob. Žádosti o přístup k informacím a opravu informací mohou být vyřízeny bezplatně, pokud nejsou podávány opakovaně, nejsou přehnané nebo neopodstatněné; v takovém případě vám můžeme účtovat administrativní náklady, které nám vzniknou v souvislosti s vyřízením žádosti. Některá z těchto práv je možné uplatnit online, můžete si zkontrolovat, upravit a vymazat určité informace týkající se používání našich internetových stránek z vaší strany a odhlásit se z odběru e-mailových, textových nebo jiných zpráv. Pokud nemůžete svůj požadavek vyřídit prostřednictvím svého online účtu, kontaktujte nás, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto textu.

Opt out nebo odvolání souhlasu:

V souladu s platnými právními předpisy nás můžete kdykoli požádat, abychom vám nezasílali marketingová sdělení, a to kliknutím na odkaz „unsubscribe“ v sekci s nastavením marketingových preferencí. V některých případech se může stát, že pokud odvoláte svůj souhlas s používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů společností KISS, nebudete moci využívat určité produkty a služby společnosti KISS.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytně dlouhou dobu tak, aby byl naplněn účel uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nepožaduje nebo nedovoluje delší období uchovávání údajů.

Bezpečnost

Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem k nim, jejich zveřejněním, změnou nebo zničením.

Provádění změn v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně upravovat tak, aby odrážely změny v naší praxi nebo platné legislativě. O všech zásadních změnách vás budeme informovat zveřejněním aktualizovaných zásad na našich internetových stránkách.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vyjádřit připomínky ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo postupů, které používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás:

Kiss Products

Zákaznický servis

1-516-625-9292

Stížnosti

Domníváte-li se, že nejednáme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů nebo platnými zákony na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Používáním našich internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budeme shromažďovat, používat a poskytovat vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.